Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Ondernemerschap Meesterschap programma - 18 september 2024

Een programma wat gericht is op de persoonlijke ontwikkelingen en vaardigheden van ondernemers.Het Ondernemerschap Meesterschap programma bestaat uit negen sessies, die op wisselende locaties van de deelnemers zelf plaatsvinden. Men doorloopt een programma waarbij men gedwongen wordt om meer AAN de eigen onderneming te werken dan IN de onderneming. Naast algemene kennis is er veel tijd voor leren van en met elkaar, het delen van ervaringen, bespreken van praktijksituaties waar je als ondernemer tegenaan loopt en raakvlakken met privé-situaties. Tijdens de interactieve bijeenkomsten oefent men diverse vaardigheden, die men daarna (eventueel onder begeleiding) kan toepassen in hun eigen praktijk. 

 

In het kort

 

 1. Totaal 9 bijeenkomsten; 1x per maand;
 2. Telkens van 17.00 – 20.00 uur (zowel middag als avond zijn dan niet ‘verstoord’);
 3. Tijdens een korte pauze zijn er broodjes; na afloop een borrel;
 4. Bijeenkomsten vinden op wisselende locatie plaats bij de deelnemers zelf;
 5. Bedrijfspresentaties vormen een onderdeel van het programma;
 6. De deelnemers komen uit verschillende branches; er zitten geen concurrenten in één groep;
 7. De ondernemers komen uit dezelfde regio;
 8. De aangereikte vaardigheden dienen toegepast te worden in de eigen praktijk: men krijgt opdrachten en persoonlijke begeleiding;
 9. De persoonlijke begeleiding per deelnemer worden op verzoek van de deelnemer extra gepland naast de reguliere bijeenkomsten.

 

Sessies

 

1 Persoonlijk profiel

In deze eerste bijeenkomst besteden wij aandacht aan persoonlijke profielen waarmee Succesvolle Ondernemers in beeld gebracht kunnen worden.

 • Kenmerken van een visionair / koersbepaler voor de onderneming;
 • Kenmerken van een ondernemer: wat maakt mij een succesvolle ondernemer;
 • Toepassen van een aantal ‘hulpmiddelen’ waardoor mijn profiel ontstaat;
 • Hoe flexibel ben ik?
 
2 Communicatieve vaardigheden

In deze tweede bijeenkomst besteden wij aandacht aan hoe jij communiceert met je omgeving, hoe voer jij allerlei mogelijke gesprekken?

 • Spreek ik ‘de taal van de ander’?
 • Hoe maak ik gebruik van de verschillende communicatie – kanalen?
 • Hoe creëer ik helderheid in mijn samenwerking met derden?
 • Hoe voer ik mijn verschillende gesprekken, zoals onderhandelingen, conflicten oplossen, adviezen geven, etc.?
 
3 Kritisch denken, analyseren en informatie kiezen

In deze derde bijeenkomst besteden wij aandacht aan hoe jij afstand neemt van de dagelijkse praktijk door om te kunnen gaan met grote hoeveelheden informatie.

 • Hoe bepaal ik prioriteiten waardoor ik het kaf van het koren kan scheiden?
 • Hoe pas ik kritisch denken toe waarbij ik de ander niet demotiveer?
 • Welke informatie heb ik echt nodig en waarom? Hoe bewaak ik dat?
 • Hoe maak ik keuzes?
 
4 Businessmodellen

In deze vierde bijeenkomst besteden wij aandacht aan verschillende businessmodellen waardoor jij helderheid krijgt in je eigen onderneming.

 • Wat is het nut van werken met businessmodellen?
 • Wat vraagt dat van mij als ondernemer?
 • Hoe pak ik het werken met een businessmodel aan?
 • Hoe hou ik er de vaart in?
 
5 Stressbestendigheid

In deze vijfde bijeenkomst besteden wij aandacht aan hoe proactief jij bent door stil te staan bij timemanagement en stressmanagement.

 • Hoe proactief ben ik waarbij ik mijn toegevoegde waarden toepas?
 • Hoe plan ik mijn eigen tijd waardoor ik geen stress meer ervaar?
 • Hoe creëer ik een productieve werkomgeving door het stellen van doelen?
 • Hoe bewaak ik mijn eigen productiviteit in mijn werksysteem?
 
6 Coachend leidinggeven

In deze zesde bijeenkomst besteden wij aandacht aan jouw stijl van leidinggeven door stil te staan bij coachend leidinggeven.

 • Welke stijlen van leidinggeven zijn er? Welke stijl pas ik toe?
 • Welke stijl past bij de huidige ‘tijdsgeest’?
 • Hoe voer ik een coachgesprek?
 • Wat betekent dit in mijn team?
 
7 Creativiteit

In deze zevende bijeenkomst besteden wij aandacht aan jouw creativiteit als ondernemer. Creatief denken en handelen is voor elke ondernemer een belangrijke vaardigheid.

 • Welke toepassingsgebieden vragen van mij als ondernemer creativiteit?
 • Welke creatieve vaardigheden heb ik?
 • Hoe draagt creativiteit bij aan mijn onderscheidend vermogen?
 • Hoe organiseer ik creatieve sessies?

 

8 Netwerkvaardigheden

In deze achtste bijeenkomst besteden wij aandacht aan jouw netwerkvaardigheden. Hoe werk jij samen met partners?

 • Hoe benut ik kansen in de markt?
 • Hoe kunnen partnerships mij daarbij versterken?
 • Waar haal ik de partners vandaan?
 • Hoe vertel ik mijn verhaal?

 

9 Actiestappen

In een afsluitende bijeenkomst staan wij stil bij de bereikte resultaten. Tevens evalueren wij het traject.

 • Presentaties van de eigen actiestappen
 • Welke doelen heeft men gehaald?
 • Welke nieuwe manier van aanpak heeft men uitgeprobeerd, wat zijn de resultaten?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor het komende jaar?
 • Wat zijn de vervolgstappen?

 

Referenties

 
Zie "Download PDF" button.

Tijdsduur:

9 maanden (elke maand een sessie).

 

Investering:

Per deelnemer € 900,00 excl. BTW

Inclusief persoonlijke begeleiding.

Exclusief locatiekosten (locatie is bij de deelnemers).

 

 


Het is uiteraard ook mogelijk om deze bouwsteen als een In Company traject aan te vragen.
Wil jij samen met je team zo’n traject uitwerken klik dan op HIER.

Why + How = Wow.


Onderwerp: Ondernemerschap Meesterschap programma
Datum/Locatie: 18 september 2024
 
Bedrijf:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon: 
E-mail: 
 
Opmerkingen/aanvullingen:


velden gemarkeerd met een Verplicht zijn verplichte invoervelden.

  


« vorige pagina
Aanmelden Performance College