Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Agile - Lean - Scrum

Vraagstuk

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe antwoorden. Bedrijven benaderen Performance College om hen te begeleiden in het toepassen van Agile, Lean of Scrum. Vanuit een praktijkgerichte aanpak maken wij voorstellen op maat.

 

Voorstel

In zo’n voorstel wordt het nieuwe antwoord allereerst nader toegelicht: wat verwacht de klant met die aanpak te realiseren en wat is het antwoord van Performance College. Vervolgens vindt de klant een stapsgewijze aanpak in het voorstel met in dit verband duidelijke go / no go momenten.

 

Aanpak

Vaak gaat een bedrijf te vlug mee met nieuwe zienswijzen, zoals Agile, Lean of Scrum. In een stapsgewijze aanpak ontstaat het noodzakelijke maatwerk in het uitvoeren en begeleiden van de ‘forse’ consequenties:

  1. Wat verstaat de klant onder Agile, Lean of Scrum?
  2. Hoe legt Performance College de ‘termen’ in het model van Quinn, waardoor er helderheid ontstaat voor de benodigde organisatiestructuur en -cultuur?
  3. Welke consequenties heeft dit voor de huidige organisatie? Managementlagen worden geschrapt, competenties worden aangepast, overlegstructuren veranderen.
  4. Welke interventies passen wij toe in het uitvoeren van het specifieke traject? Wie is daar bij betrokken?
  5. Elke interventie krijgt een eigen aanpak met een ‘plan, do, check, act’ - insteek.
  6. Een intern communicatieplan maakt onderdeel uit bij de uitvoering.
  7. Doorlooptijd is maximaal een half jaar, waarna de nieuwe organisatie functioneert.

 

 Aanmelden Performance College