Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Canvassen

Vraagstuk

Vooral in lastige tijden kampen veel bedrijven met het scherp krijgen en houden van hun businessmodel. Maar ook startende ondernemingen hebben vaak niet helder wat nu precies hun onderscheidende activiteiten zijn.


Voorstel

Bij de voorstellen, die wij hieromtrent maakten, gaven wij aan dat de visie (bestaansrecht van de onderneming) en de missie (collectieve ambities) allereerst duidelijk gemaakt moeten worden. Vervolgens maken wij gebruik van het Businessmodel Canvas. Op een interactieve manier werken de ondernemers dan in een aantal bijeenkomsten aan hun bedrijf in plaats van in hun bedrijf. Het eindresultaat is een scherp businessplan met operationele actiestappen.


Aanpak

Bij de aanpak waren met name de eerste sessies, waarin de visie, missie en de focus ter sprake kwamen, bijzonder belangrijk. De kaders, die hieruit ontstonden, vormden dan de basis voor de verdere invulling van het Businessmodel Canvas. In dit model hebben wij een aantal aanpassingen aangebracht (zoals een klantreis), waardoor het model praktischer toepasbaar is geworden. In een combinatie van persoonlijke bijeenkomsten, sessies met beeldtelefonie en coaching via de email ontstonden voor de ondernemers en hun eventuele directieteams stap voor stap de scherpe businessplannen, waarbij de genomen beslissingen voor de komende jaren voor een juist onderscheidend vermogen zorgden met het daarbij behorende succes.Aanmelden Performance College