Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

CEO’s willen graag klankborden

Vraagstuk

CEO’s hebben vaak behoeften om openhartig te kunnen klankborden omtrent hun eigen aanpak van de onderneming. Leidinggeven aan leidinggevenden vergt nu eenmaal een bepaalde stijl. Soms helpt daar een frisse kijk van buitenaf bij.


Voorstel

Bij de voorstellen, die wij hieromtrent maakten, werd allereerst via persoonlijke gesprekken een gewenste situatie concreet in kaart gebracht, waarna op basis van de huidige situatie er een stappenplan opgesteld werd. Zo’n stappenplan bestond dan uit een aantal gesprekken (stappen) met tussentijds e-coaching: via de mail werden zelfreflecties met elkaar gedeeld. Er werd een pakketprijs afgesproken.


Aanpak

Bij de aanpak was de locatie altijd extern; meestal op de locatie van Performance College. De gesprekken duurden nooit langer dan 2 uur. Aan het eind van elk gesprek werden actiestappen afgesproken. Deze acties vormden de basis van de zelfreflectiemomenten: op vaste tijdstippen in de week mailden de CEO’s hun bevindingen, hun ontwikkelingen.

 

Sommige CEO’s vonden deze gesprekken zo bevrijdend, dat zij na een gerealiseerd traject op vaste momenten in het jaar bleven klankborden over strategische vraagstukken tegen een vast tarief.Aanmelden Performance College