Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Competentiewoordenboeken

Vraagstuk

Veel organisaties gebruiken ‘competentiewoordenboeken’ als onderlegger voor het beschrijven van de benodigde kennis en vaardigheden bij hun medewerkers. Een onderneming vroeg zich af of de gehanteerde competenties wel bij hun nieuwe strategie pasten.


Voorstel

In ons voorstel zouden wij het gehanteerde ‘woordenboek’ analyseren met behulp van het Quinn model. Tevens zouden wij de nieuwe strategie ook in datzelfde model plaatsen. Daaruit zou dan een mogelijke fit gaan blijken.


Aanpak

Al snel bleek bij de aanpak dat van het ‘woordenboek’, dat door psychologen was samengesteld, veel competenties in één of twee van de linker kwadranten van het Quinn model kwamen te liggen. De gekozen strategie vroeg echter om andere accenten, namelijk in de rechter kwadranten. In onze aanpak verdeelden wij de verschillende bestaande functies in diverse rollen, met daaronder de vereiste competenties. Bij het toebedelen van deze rollen werd goed gekeken naar de aanwezige kwaliteiten van de medewerkers. Het eindresultaat was een beter passende structuur bij de reeds gekozen strategie. Succes verzekerd!Aanmelden Performance College