Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Dragon's Den

Vraagstuk

Elk najaar worden in veel ondernemingen de businessplannen voor het nieuwe jaar van de verschillende business units besproken. De nieuwe budgetten worden op basis van de diverse strategieën vastgesteld. Een onderneming wou bij het opstellen, bespreken en vaststellen van dergelijke plannen meer ‘uitdagingen’ creëren.


Voorstel

In ons voorstel wilden wij de zes business unit managers (BUM’s) in de aanloop van deze besprekingen een jaar lang persoonlijk begeleiden. Die begeleiding zou dan betrekking hebben op de gezamenlijke aanpak met hun team in het uitwerken van een eigen businessplan. Bij de uiteindelijke bespreking van de plannen met de directie stelden wij een aanpak voor volgens de formule van ‘Dragons Den’ (‘dragons’ zijn investeerders, ‘den’ is een aparte locatie).


Aanpak

De start van onze aanpak lag in het aanscherpen van de centrale visie van de onderneming en het benoemen van ambitieuze missies per unit. Het betrekken van de medewerkers bij het opstellen van de strategische business unit plannen bleek veel lastiger te zijn dan men gedacht had. De BUM’s kregen begeleiding in hun aanpak, waarbij zij zelf in diverse sessies met hun teams aan de slag gingen. Zij werden doordrongen van het feit dat zij er voor dienden te zorgen dat de directie (in hun rol als ‘dragons’) in hun plannen zou geloven en dus budgetten zouden toekennen.
De directie kreeg begeleiding in het invullen van hun rol als ‘dragons’.
De eindpresentatie werd, geheel volgens de bekende sfeer, in een grote zaal van een oud kasteel gehouden. Op het eind werd één van de zes plannen niet goedgekeurd, vanwege het feit dat in de andere plannen meer realistische ambities zaten. Het bestaansrecht van de business unit van het afgekeurde plan zou men in een aparte sessie bespreken. Uiteindelijk is deze business unit vanwege een effectiever beheer van de gehele portfolio verkocht.Aanmelden Performance College