Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Een organisatie verliest slagkracht wanneer veel medewerkers werkstress ervaren

Vraagstuk

Met minder mensen meer moeten doen. Dit is een realiteit voor veel organisaties. Het werven van nieuw personeel verloopt moeizaam, waardoor het huidig personeel steeds meer werkstress ervaart.

 

Voorstel

Ons voorstel bestaat uit vier stappen:

  • de eerste stap is het in kaart brengen van de huidige situatie. Iedere medewerker vult een scan in omtrent de eigen beleving van de eigen werkzaamheden. Een organisatie kan alleen wendbaar, weerbaar en innoverend zijn wanneer de medewerkers dat ook zijn. Met een Wellbeing-scan wordt dit in kaart gebracht.
  • de tweede stap is een gezondheidsplan op basis van de resultaten uit deze twee scans. Dit plan wordt besproken met het verantwoordelijk management.
  • de derde stap is het uitwerken van verschillende actieplannen. Ook deze worden weer besproken met het verantwoordelijk management.
  • de vierde stap is het gezamenlijk uitvoeren van deze actieplannen, waarbij tussentijdse rapportages voor een voortgangsbewaking zorgen.

 

Aanpak

Bij de uitwerking van ons voorstel blijkt telkens dat het vraagstuk een bredere aanpak krijgt. Zowel een herbezinning omtrent de strategie van de onderneming (strategische sessies), als ook aanscherpingen in het HR-beleid (HR-cyclus vernieuwen en inoefenen met afdelingsmanagers), als ook een verandering van de managementstijl (trainingen in leiderschap) krijgen daarbij aandacht. Het resultaat is telkens weer een ‘fitte’ organisatie die klaar is voor de toekomst.Aanmelden Performance College