Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Het begeleiden van onderwijs

Vraagstuk

Bij een instituut voor Hoger Beroepsonderwijs wou de directie in het laatste jaar studenten, die een eigen onderneming gingen opstarten, de mogelijkheid bieden om in een aparte klas de theorie en de eigen ondernemerspraktijk te combineren. De eigen docenten hadden weinig ervaring in de begeleiding van dergelijke ondernemende studenten. Via het netwerk werd er contact gelegd met Performance College om hierin ondersteuning te gaan bieden.

Voorstel

Het voorstel bestond uit een voortraject, een kick-off voor de betreffende opleiding, een uitvoeringstraject en een na-traject. Het voortraject zou uit intakegesprekken bestaan met een aantal hoofddocenten. Uit dit traject zou een kick-off van een paar dagen met de studenten en de docenten uitgewerkt worden. Het uitvoeringstraject kreeg als insteek het onderwijs via projecten op te zetten. Het na-traject bestond uit begeleidingssessies voor de docenten.

Aanpak

Bij de intake kwam op tafel dat men geen goed beeld had van de noodzakelijke competenties voor ondernemers. Deze competenties werden in onderling overleg ingevuld, waarbij het bestaande onderwijsprogramma aanscherpingen moest krijgen.

 

Tijdens de kick-off, die door Performance College verzorgd werd, ontstond bij de studenten helderheid omtrent hun eigen ondernemersprofiel. Zij konden ook de noodzakelijke stappen voor hun onderneming reeds formuleren.

 

Via een aantal sessies kregen de betrokken docenten aanvullende inzichten in de mogelijkheden en onmogelijkheden van project-gestuurd onderwijs.

 

Door de intensieve contacten met de directie ontstonden er tijdens dit traject individuele coachtrajecten voor de directieleden: hoe geven wij aan het geheel op een stimulerende wijze leiding.

Bij een aantal docenten werden coachtrajecten opgestart, waardoor zij andere rollen in het instituut kregen, die beter aansloten bij hun kwaliteiten.

 

De kick-off is daarna nog drie keer voor nieuwe groepen verzorgd.

 

Ook zijn er voor andere afdelingen van het instituut studiedagen verzorgd voor het gehele docententeam, waarbij nieuwe didactische werkvormen werden geoefend.Aanmelden Performance College