Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Nightmare competitor

Vraagstuk

Een onderneming opereert in een stevig veranderende markt, waardoor men steeds meer moeite heeft om bij te blijven bij allerlei externe ontwikkelingen op macro- niveau. Op meso-niveau heeft men tevens de hete adem van de (opkomende) concurrentie volop in de nek. Hoe krijgt de onderneming een passende strategie?

 

Voorstel

Bij de voorbespreking ontdekten wij dat het vraagstuk niet alleen een kwestie is van een juiste strategie, maar dat hun structuur en cultuur ook passend gemaakt moeten worden. We leggen aan de onderneming voor om met een aantal opkomende talenten in hun organisatie een nightmare competitor op te gaan zetten: waar ligt de directie wakker van dat als dat gebeurt de onderneming snel ter ziele gaat. Datgene waar de talenten dan mee komen, wordt de leidraad van de noodzakelijke verandering.

 

Aanpak

Met de geselecteerde talenten wordt afgesproken dat zij in een brainstorm-dag met ongelimiteerde middelen een nieuw bedrijf mogen verzinnen waarmee zij het eigen bedrijf snel uit de markt concurreren. Hoe ziet zo’n bedrijf er dan uit?

In opeenvolgende stappen worden doelgroep, onderscheidend vermogen, klantreis, nieuwe verdienmodellen, noodzakelijke structuur en cultuur, partners en kostenplaatjes uitgewerkt. Een begeleider zorgt voor tussentijdse bewustwordingsmomenten.
Het eindresultaat wordt op het eind van de intensieve dag aan de directie gepresenteerd. Noodzakelijke actiestappen worden geformuleerd en toebedeeld aan verschillende kartrekkers. De kartrekkers krijgen een externe coach.
Na drie maanden levert een evaluatie reeds mooie ontwikkelingen op en na een half jaar is de onderneming weer fit voor de verdere strijd in de markt.Aanmelden Performance College