Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Samenhang is noodzakelijk

Vraagstuk

Vanwege verschillende adviestrajecten van diverse adviesbureaus had een onderneming geen eigen zicht meer op een juiste afstemming van haar strategie, de bijbehorende structuur en de noodzakelijke cultuur.

 

Voorstel

In ons voorstel zouden wij met de HR – eindverantwoordelijke alle noodzakelijke beslisdocumenten nalopen en met behulp van het Quinn model daar waar nodig corrigeren. Strategische businessplannen, marketingplannen, HR-plannen, functioneringssystemen, beoordelingssystemen: alles zou op tafel moeten komen.

 

Aanpak

Besloten werd om gedurende een aantal dagen samen te gaan zitten om de verschillende documenten door te nemen. In deze werkruimte werd via flipovervellen op de muren een overzicht gecreëerd, waardoor er een rode draad ontstond. Er kwamen veel onrechtmatigheden naar boven. De gebrekkige verbondenheid van strategie naar competenties naar waarden naar ontwikkeltrajecten werd verbeterd. De HR – eindverantwoordelijke kon daarna zelf een presentatie houden voor hun Centrale Directie, waarna de verbetertrajecten mochten worden uitgevoerd.Aanmelden Performance College