Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Samenstellen Raad van Bestuur

Vraagstuk

Een adviesbureau voor het samenstellen van raden van adviezen en raden van besturen voor ondernemingen maakt gebruik van het Quinn model voor het vaststellen van persoonlijke profielen. Via internet kwam men terecht bij Performance College. Men wou graag de scan, die zij zelf gebruiken voor het bepalen van een juiste fit tussen de leden van een mogelijke raad en de onderneming, updaten.


Voorstel

Om hun scans te vernieuwen gaven wij aan om een onderscheid te gaan maken tussen ‘managers’ en ‘ondernemers’. Het invullen van deze scans zou niet meer dan 20 minuten in beslag mogen nemen. De scans zouden in drie talen beschikbaar moeten komen: Nederlands, Frans en Engels. Er werd een vaste prijs afgesproken, waarbij met de ICT leverancier van dit adviesbureau een intensieve samenwerking zou plaatsvinden.


Aanpak

De database van hun 4.000 oude profielen van diverse mogelijke bestuurders moest behouden blijven en tevens gekoppeld kunnen worden aan deze nieuwe scans. Met de ICT leverancier van het adviesbureau werden afspraken gemaakt omtrent de rolverdeling: wie doet wat bij de opzet van de twee nieuwe scans met de daarbij behorende rapportgeneratoren. In 2 maanden tijd hadden wij onze vernieuwende concepten voorgelegd, noodzakelijke testen uitgevoerd, definitieve versies goedgekeurd, vertalingen gerealiseerd en de nieuwe scans opgeleverd.Aanmelden Performance College