Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Traineeship

Vraagstuk

Om als detacheringsbedrijf een aantrekkelijke werkgever te zijn, werd besloten om bij de werving van nieuwe medewerkers meteen een traineeship aan te reiken. Een van de eigenaren vond het model van Quinn hiervoor een mooie insteek, waardoor men terecht kwam bij Performance College. Na een kennismaking werd besloten om op basis van een voorstel een samenwerking aan te gaan.


Voorstel

In het voorstel werd op basis van de competenties, die deze onderneming gebruikte bij het werven en beoordelen van hun medewerkers, een trainee traject voor telkens een kalenderjaar uitgewerkt. Zo’n traject zou dan bestaan uit maandelijkse bijeenkomsten met tussentijdse begeleiding via de mail. Dit traject zou voor elke nieuwe medewerker verplicht moeten zijn. Ook werd een vervolg uitgewerkt onder de naam ‘young professional program’ die daarna alleen door de ambitieuze medewerkers gevolgd kon worden.

 

Aanpak

De start van elke groep (maximaal 12 deelnemers) vond tijdens twee dagen plaats in een conferentieoord. Op de eerste dag ging de directie aan de slag: wat is onze visie, missie, focus. De tweede dag was dan de start van het traject.
De inhoud van de maandelijkse trainingen werd jaarlijks met de directie afgestemd op de strategie van de onderneming, waardoor het traject frequent een update kreeg.
De afronding van het traject bestond uit een presentatie voor de directie, waarbij de deelnemers in subgroepen met nieuwe ideeën kwamen voor de organisatie. Iedere deelnemer kreeg daarbij een persoonlijke feedback omtrent zijn of haar ontwikkeling.

 

Tussentijds werden op verzoek van de deelnemers individuele coaching sessies uitgevoerd.

 

Het vervolgtraject bestond ook weer uit maandelijkse bijeenkomsten, waarbij diverse vaardigheden werden geoefend. Tussentijds gaven de deelnemers via de mail aan hoe het toepassen van deze vaardigheden in hun praktijk verliep. Op het eind van de training gaf iedereen een presentatie aan het management over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Hierbij werd vanuit de groep en de trainer uitvoerige feedback gegeven. Na afloop was er een feestelijke afsluiting.

 

In ruim tien jaar hebben ongeveer 300 deelnemers het traineetraject gevolgd en 100 deelnemers het vervolgtraject. Het bedrijf was ondertussen verkocht aan een internationale speler op de detacheringsmarkt. Toen uiteindelijk de rol van Performance College gewijzigd werd van ‘strategische partner’ naar ‘leverancier’ zijn wij met dit traject gestopt.

 Aanmelden Performance College