Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Klantreis

In de aanpak van Performance College kom jij terecht bij bouwstenen: op zichzelf staande korte vaardigheids- en theoretische modules. Om uit deze bouwstenen een juiste keuze te maken voor je persoonlijke ontwikkeling doorloop jij vrijblijvend een Learning Journey: start exploring, onboarding & get going.

Start exploring

Jij hebt een behoefte gekregen om jezelf te ontwikkelen.
Jij gaat op onderzoek uit op Internet. Via collega's en vrienden hoor jij van Performance College (zie NPS)
Jij maakt via de website van Performance College kennis met de organisatie.

Onboarding
Het onboarding proces bestaat uit 5 stappen:


Stap 1: huidige ontwikkelingsfase van je organisatie

Om je ontwikkeling te koppelen aan de situatie van je organisatie bepaal jij, eventueel samen met je team, de huidige ontwikkelingsfase van je organisatie. De ontwikkelingsfasen, oftewel de vier dimensies, volgens het managementmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) zijn:

Dimensie 1: activiteit georiënteerd
Dimensie 2: proces georiënteerd
Dimensie 3: Organisatie georiënteerd
Dimensie 4: keten georiënteerd


Bijpassende scan: Cultuurscan van de organisatie.

Stap 2: persoonlijke competenties op basis van een eigen beeld en een omgevingsbeeld.

Jij brengt je huidige competenties in kaart. Zie ook 'Competenties'. Jij maakt gebruik van de Quinn Analyses, waarbij volgens de vier kwadranten van het Quinn model verschillende competenties in kaart gebracht worden.

Je persoonlijk profiel is gebaseerd op je eigen waarnemingen, je eigen waarheid, je eigen beeld. Jij kunt ook je directe werkomgeving er bij betrekken waardoor er met dit omgevingsbeeld een completer beeld van je ontstaat. Na het maken van een persoonlijke scan ontvang jij hiervoor instructies.

Wanneer je met je team een ontwikkeltraject wenst op te pakken doorloopt ieder teamlid een eigen scan.

Stap 3: gewenste ontwikkelingsfase van je organisatie

Jij bepaalt nu ook, eventueel weer samen met je team, de gewenste ontwikkelingsfase van je organisatie volgens de vier dimensies van het managementmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK): waar wil je organisatie naar toe? Zie stap 1 voor de beschrijving van de vier dimensies.

Om je nu optimaal te ontwikkelen is een koppeling van de gewenste bestemming van je organisatie en je eigen gewenste bestemming (of de bestemming van je team) noodzakelijk. Hierbij geeft Performance College jou en je team ondersteuning.

Stap 4: persoonlijk gesprek over je profiel

Na het maken van de scans neem jij (of je team) samen met een coach van Performance College in een vrijblijvend gesprek je persoonlijk (team)profiel door. Hieruit ontstaat je ontwikkelplan. Jij ontvangt een 'Blik op je eigen toekomst' met daarin per bouwsteen een beschrijving en een tijdsinvestering.

Stap 5: transfermatrix

Om er voor te zorgen dat de aangereikte kennis en vaardigheden in de praktijk worden toegepast, vul jij een transfermatrix in. Jij benoemt voor de verschillende actoren (jezelf, collega's, directe leidinggevenden, bedrijfsopleiders) de gewenste ondersteuning.Get going

Na goedkeuring van het investeringsplaatje start jij op het door jou gewenste moment en plaats met je ontwikkelplan door het volgen van de bouwstenen. Bij een In Company traject stemt je team het gewenste moment met elkaar af.

Aanmelden Performance College