Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Ondernemersscan

Vooraf
Deze toets is een oefening in het waarnemen van jouw eigen ondernemerskwaliteiten. Dat zijn doorgaans die kwaliteiten, waarvan je het ‘gewoon’ vindt dat je ze hebt.

De ondernemersscan toetst acht thema’s. Bij ieder thema zijn acht mogelijke antwoorden genoemd. Door de invulling van deze toets worden jouw motivaties bij de respectievelijke thema’s systematisch in beeld gebracht. Het uitgangspunt is vanzelfsprekend dat je eerlijke antwoorden geeft.

Opdracht
Verdeel totaal 10 punten over de acht antwoord-alternatieven. Geef het antwoord dat het beste bij je past als ondernemer de meeste punten. Als er maar één antwoord past, geef je dit 10 punten. Sluiten er bij jouw mening bijvoorbeeld drie antwoorden aan, dan kan de puntenverdeling als volgt zijn: 5 punten voor het beste alternatief, 3 punten voor het een na beste en 2 punten voor het derde antwoord. Alternatieven die je niet aanspreken geeft je 0 punten.

Voorbeelden van puntenverdelingen zijn:

0 0 0 0 0 0 10 0
0 0 5 0 5 0 0 0
1 0 4 0 3 2 0 0


 
« vorige pagina

 Aanmelden Performance College