Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Design Thinking

Leren door creëren: leren wat we willen maken, door het al doende te maken. Startend vanuit een intentie, een vaag omlijnd idee, een frame, en eindigend met een werk dat ons wellicht verrast. Design Thinking stelt je in staat door inleving in het dagelijks leven van de gebruiker mogelijke oplossingen te ontwerpen zodat zijn of haar leven makkelijker, beter of mooier wordt.Voorwaarden

Om Design Thinking toe te passen dient de mindset van de organisatie een aantal kenmerken te hebben:

 • Directie is bereid om een onderneming binnen de eigen onderneming te plaatsen: een ‘venture-  team’ op basis van flock leadership met de regels van ‘de garage’;
 • De leidinggevenden dienen out-of-the-box te denken;
 • De leidinggevenden hebben een gevoel voor de huidige tijdsgeest, waarbij men antwoord heeft op de ontwikkelingen in de wereld;
 • In dit traject worden geen ‘managers’ toegelaten en vooralsnog geen ‘blauwe’ mensen;
 • De klant staat in alles voorop waardoor co-creatie mogelijk is.

 

Doel

Het doel van dit traject is new business genereren met een minimaal omzetaandeel van 25% binnen 3 jaar.

 

Rollen

In het begin bestaat het traject uit een opdrachtgever (directie), een flockleader (leidinggevende) en een coach.

Daarna wordt er een wisselend team (flock) samengesteld met een maximale grootte van 8 teamleden.

 

Aanpak

De aanpak kent de volgende ‘spurten’, waarbij iteraties tussen de verschillende spurten plaatsvinden:

 1. De flockleader kijkt op minimaal vier verschillende manieren naar activiteiten van de eigen doelgroep / marktsegment: wat zijn die aan het doen?
 2. De flockleader formuleert op basis van zijn constateringen een ‘startvraag’ van het vraagstuk (customer problem).
 3. De flockleader brengt voor dit vraagstuk alle bijbehorende stakeholders in kaart van de doelgroep.
 4. De flockleader stelt zijn multidisciplinair team vast, gebaseerd op het Quinn model: 60% rechter gedeelte – 40% linker gedeelte, waarbij mensen uit de doelgroep zitten.
 5. Het team voert 3 rondes van een Delphi onderzoek uit, waarbij de stakeholders uit stap 3 goed vertegenwoordigd zijn. Minimale omvang van de groep die bevraagd wordt is 20 personen.
 6. Vanuit het resultaat van het Delphi onderzoek herformuleert het team de startvraag.
 7. De flockleader organiseert een creatieve sessie om de context van het vraagstuk te framen, waarbij in de sessie divergeren en convergeren toegepast wordt om tot een aantal mogelijke kaders te komen.
 8. Het team gaat op co-creatie-pad voor idee-ontwikkelingen met de doelgroep.
 9. De verschillende ideeën worden geordend en worden getoetst aan de context.
 10. De realisatie van het beste idee (customer solution) wordt op basis van verschillende experimenten uitgevoerd. Hiervoor wordt de samenstelling van het team veranderd in 40% rechter gedeelte en 60% linker gedeelte van het model van Quinn. Met behulp van story telling worden resultaten met elkaar uitgewisseld.
 11. Bij de realisatie past het team SCRUM technieken toe.
 12. Als afronding van dit traject benoemt het team de multiplier van de customer solution en draagt de aanpak middels een Dragon’s Den bijeenkomst over aan de organisatie.

 

Maatwerk

Bovenstaand traject wordt als maatwerk in jullie eigen organisatie uitgevoerd.

 

Benodigde vaardigheden

 •          Van buiten naar buiten kijken
 •          Visionair achtig denken en handelen / koersbepaler
 •          Organiseren
 •          Presenteren / story telling
 •          Communiceren
 •          Mensenkennis hebben
 •          Overtuigen
 •          Inspireren
 •          Lef hebben / onzekerheid omarmen
 •          Kritisch denken, analyseren en informatie kiezen
 •          Flexibiliteit en veranderen
 •          Creatieve vaardigheden
 •          Flockleadership toepassen

Deze vaardigheden kan je vanuit de verschillende bouwstenen individueel of met je team eigen maken.


Weinig tijd

In dit soort trajecten is het raadzaam om de beschikbare tijd te beperken. De intensiteit voeren we zo hoog mogelijk op waardoor er een ervaring ontstaat die op een langere hack-a-thon lijkt.

 

Weinig budget

Wij kiezen voor een minimaal budget: we werken graag met de beperkingen die dat geeft; daar wordt je juist creatief van.


Het is uiteraard ook mogelijk om deze bouwsteen als een In Company traject aan te vragen.
Wil jij samen met je team zo’n traject uitwerken klik dan op HIER.

Why + How = Wow.


Mocht jij echter ook een 'time rebel' zijn, dan vindt jij waarschijnlijk ook dat een strak aanbod van opleidingen, die in een kalender geplaatst worden, niet bij hoeft te dragen aan een passend antwoord op je persoonlijke ontwikkeling. Bij elke gewenste bouwsteen bepaal jij zelf de planning. Jij bepaalt je eigen snelheid in de door jou gewenste tijd. Passend bij een stip op de horizon vindt jij toch een mogelijke datum in die verre toekomst. Ik zou daar niet op wachten. Wil je nu? Klik dan op HIER.


 

« vorige pagina


Aanmelden Performance College