Facebook LikedIn LikedIn Blog Blog

Via businessclubs ondernemers helpen

Vraagstuk

Het doel van een lokaal platform van 900 bedrijven is een optimaal ondernemingsklimaat te bewerkstelligen met een goede balans tussen werken, wonen en leven in de gemeente.
Het bestuur van dit platform wou voor de deelnemende bedrijven een programma rondom Persoonlijk Ondernemerschap aanreiken. Performance College werd vanwege de frisse ideeën, die men maandelijks via de nieuwsbrief van Performance College ontving, benaderd om hiervoor een voorstel uit te werken.

 

Voorstel

Bij het ingediende voorstel bouwde Performance College voort op de opgedane ervaringen met de Academy en de eigen Sharing bijeenkomsten.
In het voorstel bestond het voortraject allereerst uit een informatiebijeenkomst waar het gehele programma uitgelegd werd. Via het platform en het eigen netwerk van Performance College zouden ondernemers uitgenodigd worden voor deze bijeenkomst.
De aangemelde ondernemers uit deze sessie en uit de persoonlijke gesprekken mochten twee scans op de website van Performance College maken: Belbin Teamrollen scan en de Ondernemersscan, gebaseerd op het model van Robert Quinn.
Het aangereikte voorstel omvatte een programma van negen sessies:
1. Persoonlijke profielen om succesvolle ondernemers in beeld te brengen;
2. Communicatieve vaardigheden om gesprekken optimaler te voeren;
3. Kritisch denken, analyseren en informatie kiezen;
4. Toepassen van businessmodellen;
5. Stressbestendigheid;
6. Coachend leidinggeven;
7. Creativiteit toepassen;
8. Netwerkvaardigheden, vinden van partners;
9. Evaluatiesessie.

Elke sessie zou op verschillende dagen elke maand plaatsvinden van 17:00 uur – 20:00 uur, waarna er tijd was om te netwerken. De sessies zouden op wisselende locaties van de deelnemers zelf plaatsvinden. Een groep zou uit maximaal 12 ondernemers mogen bestaan, die uit verschillende branches kwamen. Tijdens een korte pauze zouden er broodjes zijn, die door de ontvangende partij geregeld waren. Aan de niet vrijblijvende deelname waren kosten verbonden.


Aanpak

In de aanpak van de eerste groep werd de uitwisseling van de ervaringen, gebaseerd op het huiswerk, bijzonder op prijs gesteld. Na de ontvangst door de gastheer / gastvrouw, zijnde één van de deelnemers, gaf deze allereerst uitleg over de eigen onderneming. Vervolgens werd op een interactieve manier het nieuwe onderwerp aangekaart. Men kreeg daarna huiswerk mee waardoor men nog meer ‘aan’ de onderneming ging werken in plaats van ‘in’ de onderneming. Tussen deze maandelijkse bijeenkomsten kon men op Performance College terugvallen voor persoonlijke begeleiding.
Bij de evaluatie waren de deelnemers in de media van het platform lovend over hun eigen resultaten waardoor er nieuwe groepen gestart zijn.

 

De eerste groep besloot ook om halfjaarlijks onder begeleiding van Performance College weer bij elkaar te komen waarbij een bepaald thema dan als leidraad mocht dienen.

 

Door de Corona zijn de maandelijkse bijeenkomsten bij één groep een paar maanden uitgesteld. Wel is er tussentijds via Teams en persoonlijk contact met elkaar geweest om ervaringen uit te wisselen.Aanmelden Performance College